wtorek, 21 września 2010

Między dokumentem a kreacją. Rozmowy o fotografii - spotkanie z Adamem Mazurem.

czwartek /7 października/ - godz. 17.00

Adam Mazur (ur. 1977) – historyk sztuki, krytyk i kurator, amerykanista. Pracuje jako kurator w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Wykładowca w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i na Muzealniczych Studiach Kuratorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest redaktorem naczelnym magazynu "Obieg". Zajmuje się przede wszystkim historią i krytyką fotografii. Był kuratorem m.in. takich wystaw jak „Efekt czerwonych oczu” (2008), „Wenus” (2008), „Nowi dokumentaliści” (2006). W 2009 została wydana książka „Kocham fotografię”, będąca zbiorem jego tekstów o fotografii, która w tym samym roku doczekała się drugiego wydania, rozszerzonego i poprawionego. W grudniu 2008 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego obronił pracę doktorską pt. „Fotografia w rozszerzonym polu. Społeczne i artystyczne użycia fotografii w Polsce”. Na jej podstawie powstała książka „Historie fotografii w Polsce 1839-2009”, która będzie do nabycia podczas spotkania w BWA.